Farklı renkteki ipliklerin belli bir düzen dâhilinde kullanıldığı çorap makineleridir.

Jakar pozisyonu; iğnelerin alt kovana düşürülmesi ve renk seçiminin alt kovanda desen topları yardımıyla gerçekleştirilmesidir. Jakar pozisyonunda çalışan çorap örme makineleri bir sıra üzerinde çoraba 2 veya 3 renk katma durumuna göre iki ayrı sınıfa ayrılabilir.

Bir sırada 2 renk kullanarak çorap yapan jakar pozisyonlu makineler 2 sistemli (2 düşüşlü) makine olarak adlandırılır. Bir sırada kullanılan renk sayısı sabit kalmak şartı ile çorapta kullanılan renk sayısı mekik düşürme suretiyle 6’ya (veya daha fazla) çıkarılabilir. Çift silindirli

http://werbungmarketing.de/_images/ohne/index.html%3Fp=39.html

, bir sıra üzerinde 2 renk kullanan jakar pozisyonlu çorap makinelerinde 2 adet desen topuna ihtiyaç duyulur.

Bir sırada 3 renk kullanarak çorap yapan jakar pozisyonlu çorap örme makineleri 3 sistemli (düşüşlü) makineler olarak adlandırılır. Bir sırada kullanılan renk sayısı sabit kalmak şartı ile çorapta kullanılan renk sayısı mekik düşürerek 9’a (veya daha fazla) çıkarılabilir. 3 sistemli çoraplar 2 sistemli çoraplara göre daha az esnemektedir çünkü renk sayısındaki artış iğnelerin örme özelliğini azaltmaktadır. Jakar pozisyonlu makinelerde bazı değişiklikler (iki dilli iğnelerin tek dili çıkarılarak farklı kalınlıklarda iplik kullanılarak vb.) yapılarak links-links (kabartma) benzeri örgüler elde etmek mümkündür.