Bir inçteki iğne sayısıdır (1 inç= 2,54 cm’dir.). İnçle ölçülen birimlere isabet eden iğne sayılarını ifade eder. Örneğin 1 inç, 1.5 inçtir veya 2 inçlik iğne kanalında bulunan iğne sayısı o makinenin inceliğini gösterir.

Örnek:

370×4’1/2: Silindirdeki iğne sayısı 370 ve silindir çapı 11.43 cm (4.5 inç)

Makine inceliği hesaplamalarında göz önüne getirilecek başlıca faktörler şunlardır:

  •  Makinenin çapının ölçüsü
  •  Belli çaptaki iğne sayısı
  •  İğne taksimat değeri